pcs (SL6)

Synopsis: Moderate: pcs security update
Advisory ID: SLSA-2018:1927-1
Issue Date: 2018-06-19
CVE Numbers: CVE-2018-1086

Security Fix(es):

* pcs: Debug parameter removal bypass, allowing information disclosure
(CVE-2018-1086)

SL6
x86_64
pcs-0.9.155-3.el6.x86_64.rpm
pcs-debuginfo-0.9.155-3.el6.x86_64.rpm
i386
pcs-0.9.155-3.el6.i686.rpm
pcs-debuginfo-0.9.155-3.el6.i686.rpm

– Scientific Linux Development Team