GNOME (SL7)

Synopsis: Moderate: GNOME security, bug fix, and enhancement update
Advisory ID: SLSA-2020:1021-1
Issue Date: 2020-04-07
CVE Numbers: CVE-2019-3820

* gnome-shell: partial lock screen bypass

SL7
x86_64
gtk-update-icon-cache-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
nautilus-3.26.3.1-7.el7.i686.rpm
gnome-shell-3.28.3-24.el7.x86_64.rpm
gnome-online-accounts-3.28.2-1.el7.i686.rpm
libcanberra-gtk3-0.30-9.el7.i686.rpm
control-center-3.28.1-6.el7.i686.rpm
gnome-shell-extension-alternate-tab-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gtk3-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-places-menu-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
libcanberra-gtk3-0.30-9.el7.x86_64.rpm
gtk3-devel-3.22.30-5.el7.i686.rpm
mutter-3.28.3-20.el7.i686.rpm
libgweather-devel-3.28.2-3.el7.x86_64.rpm
libgweather-3.28.2-3.el7.i686.rpm
colord-libs-1.3.4-2.el7.x86_64.rpm
LibRaw-0.19.4-1.el7.i686.rpm
tracker-1.10.5-8.el7.x86_64.rpm
LibRaw-0.19.4-1.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-horizontal-workspaces-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
accountsservice-0.6.50-7.el7.x86_64.rpm
shared-mime-info-1.8-5.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-launch-new-instance-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gtk3-immodule-xim-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
control-center-filesystem-3.28.1-6.el7.x86_64.rpm
accountsservice-libs-0.6.50-7.el7.x86_64.rpm
nautilus-extensions-3.26.3.1-7.el7.x86_64.rpm
osinfo-db-20190805-2.el7.noarch.rpm
gdm-3.28.2-22.el7.x86_64.rpm
gtk3-3.22.30-5.el7.i686.rpm
gsettings-desktop-schemas-devel-3.28.0-3.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-apps-menu-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-online-accounts-3.28.2-1.el7.x86_64.rpm
nautilus-3.26.3.1-7.el7.x86_64.rpm
gnome-classic-session-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gtk3-devel-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
accountsservice-libs-0.6.50-7.el7.i686.rpm
gnome-online-accounts-devel-3.28.2-1.el7.x86_64.rpm
libgweather-devel-3.28.2-3.el7.i686.rpm
gdm-3.28.2-22.el7.i686.rpm
libcanberra-gtk2-0.30-9.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-common-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-online-accounts-devel-3.28.2-1.el7.i686.rpm
tracker-1.10.5-8.el7.i686.rpm
control-center-3.28.1-6.el7.x86_64.rpm
mutter-3.28.3-20.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-top-icons-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
libcanberra-devel-0.30-9.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-user-theme-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-settings-daemon-3.28.1-8.el7.x86_64.rpm
libcanberra-devel-0.30-9.el7.i686.rpm
colord-libs-1.3.4-2.el7.i686.rpm
colord-1.3.4-2.el7.x86_64.rpm
libgweather-3.28.2-3.el7.x86_64.rpm
libcanberra-0.30-9.el7.i686.rpm
gsettings-desktop-schemas-3.28.0-3.el7.i686.rpm
gsettings-desktop-schemas-devel-3.28.0-3.el7.i686.rpm
nautilus-extensions-3.26.3.1-7.el7.i686.rpm
libcanberra-gtk2-0.30-9.el7.i686.rpm
libcanberra-0.30-9.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-extension-window-list-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-settings-daemon-3.28.1-8.el7.i686.rpm
gnome-tweak-tool-3.28.1-7.el7.noarch.rpm
gsettings-desktop-schemas-3.28.0-3.el7.x86_64.rpm
LibRaw-debuginfo-0.19.4-1.el7.i686.rpm
LibRaw-debuginfo-0.19.4-1.el7.x86_64.rpm
accountsservice-debuginfo-0.6.50-7.el7.i686.rpm
accountsservice-debuginfo-0.6.50-7.el7.x86_64.rpm
colord-debuginfo-1.3.4-2.el7.i686.rpm
colord-debuginfo-1.3.4-2.el7.x86_64.rpm
control-center-debuginfo-3.28.1-6.el7.i686.rpm
control-center-debuginfo-3.28.1-6.el7.x86_64.rpm
gdm-debuginfo-3.28.2-22.el7.i686.rpm
gdm-debuginfo-3.28.2-22.el7.x86_64.rpm
gnome-online-accounts-debuginfo-3.28.2-1.el7.i686.rpm
gnome-online-accounts-debuginfo-3.28.2-1.el7.x86_64.rpm
gnome-settings-daemon-debuginfo-3.28.1-8.el7.i686.rpm
gnome-settings-daemon-debuginfo-3.28.1-8.el7.x86_64.rpm
gnome-shell-debuginfo-3.28.3-24.el7.x86_64.rpm
gtk3-debuginfo-3.22.30-5.el7.i686.rpm
gtk3-debuginfo-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
libcanberra-debuginfo-0.30-9.el7.i686.rpm
libcanberra-debuginfo-0.30-9.el7.x86_64.rpm
libgweather-debuginfo-3.28.2-3.el7.i686.rpm
libgweather-debuginfo-3.28.2-3.el7.x86_64.rpm
mutter-debuginfo-3.28.3-20.el7.i686.rpm
mutter-debuginfo-3.28.3-20.el7.x86_64.rpm
nautilus-debuginfo-3.26.3.1-7.el7.i686.rpm
nautilus-debuginfo-3.26.3.1-7.el7.x86_64.rpm
shared-mime-info-debuginfo-1.8-5.el7.x86_64.rpm
tracker-debuginfo-1.10.5-8.el7.i686.rpm
tracker-debuginfo-1.10.5-8.el7.x86_64.rpm
xchat-2.8.8-25.el7.x86_64.rpm
xchat-debuginfo-2.8.8-25.el7.x86_64.rpm
LibRaw-devel-0.19.4-1.el7.i686.rpm
LibRaw-devel-0.19.4-1.el7.x86_64.rpm
LibRaw-static-0.19.4-1.el7.i686.rpm
LibRaw-static-0.19.4-1.el7.x86_64.rpm
accountsservice-devel-0.6.50-7.el7.i686.rpm
accountsservice-devel-0.6.50-7.el7.x86_64.rpm
colord-devel-1.3.4-2.el7.i686.rpm
colord-devel-1.3.4-2.el7.x86_64.rpm
gdm-devel-3.28.2-22.el7.i686.rpm
gdm-devel-3.28.2-22.el7.x86_64.rpm
gdm-pam-extensions-devel-3.28.2-22.el7.i686.rpm
gdm-pam-extensions-devel-3.28.2-22.el7.x86_64.rpm
gnome-settings-daemon-devel-3.28.1-8.el7.i686.rpm
gnome-settings-daemon-devel-3.28.1-8.el7.x86_64.rpm
gtk3-devel-docs-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
gtk3-immodules-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
gtk3-tests-3.22.30-5.el7.x86_64.rpm
mutter-devel-3.28.3-20.el7.i686.rpm
mutter-devel-3.28.3-20.el7.x86_64.rpm
nautilus-devel-3.26.3.1-7.el7.i686.rpm
nautilus-devel-3.26.3.1-7.el7.x86_64.rpm
tracker-devel-1.10.5-8.el7.i686.rpm
tracker-devel-1.10.5-8.el7.x86_64.rpm
tracker-needle-1.10.5-8.el7.x86_64.rpm
tracker-preferences-1.10.5-8.el7.x86_64.rpm
xchat-tcl-2.8.8-25.el7.x86_64.rpm
noarch
gnome-classic-session-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-alternate-tab-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-apps-menu-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-common-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-horizontal-workspaces-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-launch-new-instance-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-places-menu-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-top-icons-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-user-theme-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-window-list-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-tweak-tool-3.28.1-7.el7.noarch.rpm
osinfo-db-20190805-2.el7.noarch.rpm
colord-devel-docs-1.3.4-2.el7.noarch.rpm
colord-extra-profiles-1.3.4-2.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-auto-move-windows-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-dash-to-dock-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-disable-screenshield-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-drive-menu-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-extra-osk-keys-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-native-window-placement-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-no-hot-corner-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-panel-favorites-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-systemMonitor-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-updates-dialog-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-window-grouper-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-windowsNavigator-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
gnome-shell-extension-workspace-indicator-3.28.1-11.el7.noarch.rpm
tracker-docs-1.10.5-8.el7.noarch.rpm

– Scientific Linux Development Team