freerdp (SL7)

Synopsis: Important: freerdp security update
Advisory ID: SLSA-2020:2334-1
Issue Date: 2020-05-28
CVE Numbers: CVE-2020-11521
CVE-2020-11523
CVE-2020-11524

Security Fix(es):

* freerdp: Out-of-bounds write in planar.c (CVE-2020-11521)

* freerdp: Integer overflow in region.c (CVE-2020-11523)

* freerdp: Out-of-bounds write in interleaved.c (CVE-2020-11524)

SL7
x86_64
freerdp-2.0.0-4.rc4.el7_8.x86_64.rpm
freerdp-debuginfo-2.0.0-4.rc4.el7_8.i686.rpm
freerdp-debuginfo-2.0.0-4.rc4.el7_8.x86_64.rpm
freerdp-libs-2.0.0-4.rc4.el7_8.i686.rpm
freerdp-libs-2.0.0-4.rc4.el7_8.x86_64.rpm
libwinpr-2.0.0-4.rc4.el7_8.i686.rpm
libwinpr-2.0.0-4.rc4.el7_8.x86_64.rpm
freerdp-devel-2.0.0-4.rc4.el7_8.i686.rpm
freerdp-devel-2.0.0-4.rc4.el7_8.x86_64.rpm
libwinpr-devel-2.0.0-4.rc4.el7_8.i686.rpm
libwinpr-devel-2.0.0-4.rc4.el7_8.x86_64.rpm

– Scientific Linux Development Team