glibc (SL7)

Synopsis: Low: glibc security, bug fix, and enhancement update
Advisory ID: SLSA-2020:3861-1
Issue Date: 2020-10-01
CVE Numbers: CVE-2019-19126

Security Fix(es):

* glibc: LD_PREFER_MAP_32BIT_EXEC not ignored in setuid binaries
(CVE-2019-19126)

SL7
x86_64
glibc-common-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-devel-2.17-317.el7.i686.rpm
glibc-utils-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-headers-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-devel-2.17-317.el7.x86_64.rpm
nscd-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-2.17-317.el7.i686.rpm
glibc-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-debuginfo-2.17-317.el7.i686.rpm
glibc-debuginfo-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-debuginfo-common-2.17-317.el7.i686.rpm
glibc-debuginfo-common-2.17-317.el7.x86_64.rpm
glibc-static-2.17-317.el7.i686.rpm
glibc-static-2.17-317.el7.x86_64.rpm

– Scientific Linux Development Team